Modlitwy za kapłanów


Jezu, odwieczny Arcykapłanie: otocz Twoich kapłanów opieką Swego Najświętszego Serca, aby wzrastali w wierności i miłości ku Tobie. Strzeż ich przed złem tego świata. Użycz im wraz z mocą przemiany chleba i wina także mocy przemiany serc ludzkich. Niechaj ich praca obfituje w zbawienne owoce i wysłuży im koronę wiecznej chwały.

Maryjo, najlepsza Matko Kościoła, wybłagaj nam świętych kapłanów i świętych zakonników. Uświęć nasze rodziny i weź nas wszystkich pod swoją szczególną opiekę.

Maryjo, Królowo Apostołów, doprowadź wszystkich powołanych do świętego kapłaństwa.

Maryjo, Matko przygotowujących się do stanu kapłańskiego, wyproś im łaskę wytrwania.

Maryjo, Matko Bolesna, doprowadź swoją łaskawą, Matczyną ręką zagubionych kapłanów na powrót do ich Dobrego Pasterza. Ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu Przenajdroższą Krew Swojego Boskiego Syna za dusze kapłańskie w czyśćcu cierpiące i niech za Twoją przyczyną święci aniołowie wprowadzą je do nieba.

Modlitwa do Matki wszystkich kapłanów

Maryjo, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ty pod Jego krzyżem stałaś się Matką Apostołów, a tym samym także Matką wszystkich kapłanów! Kościół jest Twoim domem, ołtarz Twoim stołem, aniołowie Twoimi sługami, a Twoi synowie kapłani przemieniają chleb i wino tak, jak to kiedyś powiedział Pan: „Bierzcie… to jest Moje Ciało, Moja Krew.”. Pan, gdy uczył nas „Ojcze nasz…” myślał nie tylko o samym ziemskim chlebie dla nas; On sam chce dla nas być codziennym Chlebem.

Matko, Panno Wierna, Ty sama chciałaś troszczyć się o Twój dom, Kościół Święty, i mieć go w swojej pieczy. Wypraszaj temu Kościołowi wciąż nowe powołania, aby nie zabrakło w nim codziennego chleba żywota wiecznego.

Ześlij rodzinom naszym swoich aniołów, aby w młodych sercach zasiewali radość służby Bożej i aby służenie Królowi stawało się celem życia wielu dusz!

Niechaj święci kapłani prowadzą te młode serca do ołtarza Bożego, ucząc je, że trzeba stoczyć dla Boga święty bój, aby zachować wiarę świętą w całej czystości. Dobrzy pasterze są dziś ludowi potrzebni bardziej niż kiedykolwiek, bowiem wilk wtargnął do owczarni.

Błagaj też Matko kapłanów za tymi wszystkimi błądzącymi i zagrożonymi duchownymi, którzy nie dostrzegają już drogi ani celu swego życia, krocząc swymi własnymi fałszywymi ścieżkami.

Żadna matka nie pozostawi swego dziecka samemu sobie, gdy znajdzie się ono w niebezpieczeństwie. Rozkaż więc swoim świętym aniołom, aby napominali błądzących kapłanów bezustannie, tak, aby nie mogli ich nie usłyszeć.

Maryjo, Matko naszego Pana, okaż swojemu Boskiemu Synowi Twoje święte dłonie, Serce i łzy, aby przyjął je jako zadośćuczynienie za niewierności stanu duchownego. A wtedy On – dla Ciebie – zlituje się i ześle kapłanom prawdziwe światło, wielką moc i nową radość, którą zatracili. Amen.

Modlitwy w różnych potrzebach Kościoła

Jezu, Maryjo – ześlijcie Kościołowi świętych kapłanów – o to Was błaga wierny lud!
Jezu, Maryjo – wzbogaćcie Kościół świętymi powołaniami zakonnymi – o to Was błaga…
Jezu, Maryjo – ześlijcie Kościołowi świętych misjonarzy – o to Was błaga…
Jezu, Maryjo – dajcie Kościołowi świętych Apostołów – o to Was błaga…
Jezu, Maryjo – dajcie Kościołowi prawdziwie chrześcijańskie rodziny – o to Was błaga…
Jezu, Maryjo – dajcie Kościołowi młodzież o czystych obyczajach – o to Was błaga…
Jezu, Maryjo – dajcie Kościołowi jedność między narodami – o to Was błaga…
Jezu, Maryjo – ześlijcie pokój ducha członkom swego Kościoła – o to Was błaga…
Jezu, Maryjo – obdarzcie członków swego Kościoła prawdziwie chrześcijańską miłością bliźniego – o to Was błaga…
Jezu, Maryjo – ześlijcie pokój Kościołowi i całemu światu – o to Was błaga…
Jezu, Maryjo! Z Waszej przeogromnej miłości otrzymaliśmy powołanie do czynienia pokuty. Pragniemy dziś w całkowitym oddaniu się Waszym Najświętszym Sercom, zadośćuczynić im za wszelkie obelgi, jakich doznają od niewdzięcznych ludzi.

Eucharystyczne wezwania pokutne

O Jezu, przebacz nam wszystkie świętokradztwa wobec Najświętszego Sakramentu Ołtarza – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
O Jezu, przebacz nam wszystkie niegodnie przyjmowane Komunie Święte – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
O Jezu, przebacz nam każde zbeszczeszczenie Najświętszego Sakramentu Ołtarza – Ciebie prosimy…
O Jezu, przebacz nam wszelkie niegodne zachowanie się w Domu Bożym – Ciebie prosimy…
O Jezu, przebacz nam wszelki brak uszanowania dla Twojej obecności w tabernakulum, które usuwamy z centralnego miejsca Twoich kościołów – Ciebie prosimy…
O Jezu, przebacz nam lekceważenie wszelkich świętych przedmiotów kultu – Ciebie prosimy…
O Jezu, przebacz nam wszelkie odejścia od Twego Świętego Kościoła – Ciebie prosimy…
O Jezu, przebacz nam wszelką niemoralność – Ciebie prosimy…
O Jezu, przebacz nam wszelkie bezbożnictwo – Ciebie prosimy…
O Jezu, przebacz nam wszelkie bluźnierstwa, rzucane Twemu Świętemu Imieniu – Ciebie prosimy…
O Jezu, przebacz nam naszą oziębłość i obojętność wobec miłości Twego Boskiego Odkupienia – Ciebie prosimy…
O Jezu, przebacz nam wszelkie lekceważenie i oczernianie Ojca Świętego – Ciebie prosimy…
O Jezu, przebacz nam naszą pogardę, okazywaną biskupom i księżom – Ciebie prosimy…
© 2013 Prosimy nie kopiować tekstów bez naszej zgody Kontakt