Czy powinniśmy odbyć pielgrzymkę do Montichiari i Fontanelle?

Jest rzeczą godną polecenia pełne ufności odbycie pielgrzymki do Róży Mistycznej dla wszystkich seminarzystów, kandydatów do zakonów i dla osób poświęconych Bogu, przeżywających ciężki kryzys powołania i wiary.

Montichiarii Fontanelle
Każdy biskup i wszyscy przełożeni powinni polecać odbywanie pielgrzymki do Matki Bożej, czy to w Montichiari, czy to w jakichkolwiek bądź innych miejscach maryjnych tym wszystkim, którzy przeżywają trudności w powołaniu lub też proszą o zwolnienie ze świętych ślubów zakonnych i pragną powrócić do stanu świeckiego. Jeśli oni zaś sami się na to nie zdecydują, to powinien ktoś w ich zastępstwie odbyć taką pielgrzymkę. Takie zastępcze zawierzenie komuś jest dzisiaj bardzo ważne. Do modlitwy i ofiary w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze wzywał często Bóg świątobliwą matkę Katarzynę Vogl z Monachium (zmarłą w roku 1956).

Jednak szczególnie godna polecenia jest pielgrzymka do Róży Duchownej dla tych wszystkich, którzy bezwstydnie szydzą, powątpiewają albo bezmyślnie krytykują. Im właśnie Róża Mistyczna obiecała najbardziej oczywisty cud: „Serca zatwardziałe i zimne jak ten marmur dotknięte zostaną łaską Bożą i staną się uległe Panu w wiernej miłości”.

Montichiarii
Ale właśnie wielu z nich nie będzie miało odwagi stanąć w prawdzie wobec Róży Duchownej. Już od dawna uciekają oni przed Bogiem i Jego Świętą Matką. Wtedy także powinny szlachetne dusze w ich zastępstwie modlić się, ponosić ofiary i wynagradzać. Na tym polega ta wielka łaska.

Pierina Gilli informuje, że coraz więcej rodziców, bliskich, krewnych i dusz czyniących pokutę przybywa do Róży Duchownej. Powierzają oni kochanej Matce Bożej swoje wielkie cierpienia, których powodem jest jakiś bliski upadku lub wręcz zdradzający swoje powołanie kapłan czy zakonnik, ich syn, córka lub ktoś bliski.

Najbardziej polecenia godna jest pielgrzymka lub oddanie się Róży Mistycznej dla tych wszystkich księży i osób duchownych, którzy już porzucili swoje powołanie. Najlepsza z Matek zna ich wielką nędzę duchową, chce właśnie im pomóc i otoczyć ich swoją miłością macierzyńską. Ona zawsze wie jak pomóc i znajduje wyjście. Jest Matką miłosierdzia, Ucieczką grzeszników, ratunkiem dla wątpiących.

© 2013 Prosimy nie kopiować tekstów bez naszej zgody Kontakt