Książkę „Maryja Róża Duchowna. Historia objawień w Montichiari–Fontanelle” można nabyć w przystępnej cenie na stronie www.rosemaria.pl.

Publikacje o objawieniach w Montichiari


Godzina łaski dla świata – z nabożeństwem na 8 grudnia!


godzina-laski-8-grudnia-ksiazka
"Godzina Łaski dla świata" to nowa książka, która przybliża przesłanie Maryi Róży Duchownej. Znajdziesz w niej orędzia, historię objawień oraz nabożeństwo na Godzinę Łaski.
100 stron w kolorze ze zdjęciami miejsc objawień w Montichiari, oprawa miękka
Znajdziesz ją tutaj.


Maryja Róża Duchowna


Książka „Maryja Róża Duchowna. Historia objawień w Montichiari–Fontanelle” powraca po prawie 40. latach do Polski. Jej wydanie w naszym języku w latach 70. ubiegłego wieku doszło do skutku w ówczesnych Zachodnich Niemczech, w Bawarii, w małym katolickim wydawnictwie. Stamtąd książeczka dostawała się do Polski przywożona przez polskich emigrantów i osoby duchowne. Egzemplarze tych wydań są już niedostępne albo mocno zniszczone.

Książka
W tamtym czasie objawienia w Montichiari jeszcze nie były zatwierdzone przez Kościół. Od roku 2000 sytuacja uległa zmianie. Biskup miejsca zatwierdził objawienia Róży Duchownej w Montichiari–Fontanelle. Mimo zatwierdzonego kultu, objawienia nadal nie są szeroko znane w Polsce. Za to wiele osób słyszało o tzw. Godzinie Łaski, tzn. modlitwie w południe 8 grudnia. Jednak nie każdy wiąże to z objawieniami Róży Duchownej. Wiedza o objawieniach w Montichiari, o istocie przesłania Matki Bożej, jest nadal znikoma.

Po wielu zabiegach udało się nabyć prawa do wydania książki w Polsce. Książki, która przedstawia dogłębny opis wydarzeń w Montichiari. Czyta się ją jednym tchem. Jest to jakby kontynuacja przesłania z Fatimy, ale ukierunkowane na osoby duchowne, a szczególnie na te osoby konsekrowane, które przeżywają kryzys, porzucają swój stan, a nawet otwarcie zaczynają walczyć przeciw Kościołowi.

W Montichiari, tak jak w Fatimie, Maryja wzy­wa nas do pokuty, zapomnianej w czasach konsumpcji. Tak jak w Fatimie, Matka Boża prosi o różaniec. Prosi nas o trzy najważniejsze dla nas i świata rzeczy – o modlitwę, wynagrodzenie i pokutę. Prosi i płacze. W czasie procesji w Fontanelle w listopadzie 1985 r. z kilku małych figur Róży Duchownej płynęły obficie łzy, czego świadkami było wielu uczestników nabożeństwa, a 8 grudnia tegoż roku płakała także drewniana statua Róży Duchownej w katerze w Montichiari. Na przestrzeni kilkunastu lat figury płakały w niemal stu miejscach na świecie, nierzadko krwawymi łzami.

Co o łzach Maryi mówi papież Jan Paweł II? – „Łzy Maryi pojawiają się także w jej objawieniach, którymi ona towarzyszyła w kolejnych epokach Kościołowi w jego wędrówce po drogach świata. Te łzy Maryi należą do porządku znaków. Świadczą one o obecności Matki w Kościele i świecie. Matka płacze wówczas, kiedy dzieciom zagraża jakiekolwiek zło, duchowe czy też fizyczne. Łzy Maryi są zawsze uczestnictwem w płaczu Chrystusa nad Jerozolimą, czy też na drodze krzyżowej, czy wreszcie przy grobie Łazarza…” (Syrakuzy, 6 listopada 1994 r.).

Wydawnictwo Rosemaria

© 2013 Prosimy nie kopiować tekstów bez naszej zgody Kontakt